Firma

"RJ-SYSTEM" Sp. z o.o. posiada Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia nr L-0212/04 z dn. 14 lipca 2004 r.

Ochrona osobista oraz ochrona mienia to najbardziej odpowiedzialne zadania jakie przed nami stoją, dlatego jesteśmy do nich przygotowani ze szczególną starannością. Zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa jest naszym najwyższym celem. Zadania ochrony realizujemy w oparciu o wymogi ustawowe, wewnętrzne regulaminy i plany ochrony uzgadniane ze Zleceniodawcami.

Siedziba

"RJ-SYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Sejmu Czteroletniego 2/52
02-972 Warszawa
e-mail: biuro@rjsystem.pl

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000207965

NIP: 5222724468
REGON: 015736620
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 50000,00 PLN