Ochrona Mienia - stała i doraźna:

 • obiekty przemysłowe, handlowe i usługowe,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • imprezy masowe.

Ochrona Osób:

 • przy ochronie osób stosujemy wyjątkowe środki ostrożności, by zapewnić optymalne bezpieczeństwo naszym Klientom. Mamy świadomość, że najważniejsze zarówno dla nas jak i dla Klienta jest jego bezpieczeństwo, dlatego zadania te podejmujemy z odpowiedzialnością, i zaangażowaniem.

Konwojowanie:

 • wartości pieniężnych (inkaso),
 • na zlecenie zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Oraz:

 • monitoring obiektów,
 • monitoring pojazdów GPS,
 • systemy alarmowe,
 • telewizja przemysłowa,
 • kontrola dostępu,
 • kontrola czasu pracy,
 • instalacja i obsługa central telefonicznych.

Posiadamy duże doświadczenie oraz dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który pozwala na wykonywanie zleconych zadań profesjonalnie i zgodnie z dyspozycją.

Posiadamy ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe z tytułu prowadzonej działalności.

Wszystkie usługi są realizowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w terminach dogodnych dla klienta na terenie całego kraju.

Posiadamy listy referencyjne naszych kontrahentów.

Oferujemy usługi porządkowo - czystościowe w zakresie:

 • sprzątanie obiektów biurowych i administracyjnych,
 • ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczeń przemysłowych i magazynowych,
 • doboru i dostawy środków czystości,
 • utrzymania porządku i czystości na administrowanych terenach zewnętrznych,
 • zimowe utrzymanie chodników i ulic,
 • sprzątanie obiektów sportowych.

Zapraszamy do współpracy!